Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Računovodstveno praćenje proizvodnje povrća
Stranica:
26.
Autor/i:
Autor: Tamara CIRKVENI , mag. oec., univ. spec. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Uzgoj povrća je poljoprivredna aktivnost koja u pravilu traje kraće od jedne godine (od sjetve odnosno sadnje do ubiranja plodova), pa je riječ o jednogodišnjoj biljnoj proizvodnji. Autorica u članku obrazlaže računovodstveno praćenje proizvodnje povrća prama zahtjevima HSFI 17 – Poljoprivreda odnosno MRS-a 41 – Poljoprivreda i daje primjer obračuna i knjiženja troškova proizvodnje te imovine.

1. Uvod
2. Utvrđivanje vrijednosti nasada povrća
3. Utvrđivanje vrijednosti ubranog povrća
4. Ulaganje u proizvodnju povrća
5. Priznavanje državnih potpora povezanih s uzgojem povrća
6. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje