Računovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Računovodstveno praćenje sredstava zajedničke pričuve
Stranica:
41.
Autor/i:
Autor: Katica BURIAN, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Pojam zajedničke pričuve pojavljuje se u upravljanju nekretninama, osobito onima koje su u posjedu više osoba. Autorica u ovom članku pojašnjava problematiku upravljanja nekretninama te mogući način računovodstvenog praćenja sredstva zajedničke pričuve, a u sljedećem broju časopisa obradit će se pojedina pitanja s poreznog i pravnog motrišta.

1. Umjesto uvoda
2. Sredstva zajedničke pričuve
3. Računovodstveno praćenje
4. Izvještavanje
5. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #UslužneDjelatnosti