Zahtjev za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Zahtjev za promjenu visine predujma poreza na dobitak u 2012.
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Mirjana MAHOVIĆ KOMLJENOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Porezni obveznici mogu podnijeti zahtjev nadležnoj ispostavi Porezne uprave radi utvrđivanja nove svote mjesečnog predujma ili određivanja drugog razdoblja plaćanja predujma jer se mjesečni predujam poreza na dobitak utvrđen po obrascu PD za 2011. može promijeniti samo rješenjem nadležne ispostave Porezne uprave. U nastavku članka pročitajte koje elemente treba sadržavati zahtjev poreznog obveznika kojim se traži smanjenje predujma poreza na dobitak te koji se financijski izvještaji obvezno prilažu u svrhu dokazivanja opravdanosti zahtjeva.

1. Uvod
2. Obveznici plaćanja mjesečnih predujmova poreza na dobitak
3. Plaćanje predujmova poreza na dobitak u 2012.
4. Plaćanje predujmova ako je ostvarena preplata poreza na dobitak
5. Podnošenje zahtjeva za izmjenu visine predujma poreza na dobitak tijekom 2012.
6. Utvrđivanje mjesečnog predujma za nove porezne obveznike
7. Utvrđivanje predujma ako je u obrascu PD za 2011. iskazan gubitak u poslovanju
8. Utvrđivanje predujmova fizičkih osoba koje su od 1. siječnja 2012. postale obveznici plaćanja poreza na dobitak
9. Zaključak

Hashtags:
#Dobitak, #Porezi