Trošarina na duhanske proizvode

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Trošarina na duhanske proizvode
Stranica:
81.
Autor/i:
Autor: Željka MARINOVIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Trošarinski sustav oporezivanja duhanskih proizvoda (cigareta, cigara, cigarilosa, sitno rezanog duhana i ostalog duhana za pušenje) koji se puštaju u potrošnju na području RH uređen je u drugom dijelu Zakona o trošarinama (Nar. nov., br. 83/09., dalje: ZOT) te provedbenim odredbama čl. 44. – 68. Pravilnika o trošarinama (Nar. nov., br. 1/10., dalje: POT). Autorica u ovome članku daje osvrt na označavanje duhanskih proizvoda, uvjete i način naručivanja i rukovanja s markicama, izvješćivanje, oslobođenje od plaćanja trošarine, produženje roka za uvoz duhanskih proizvoda, povrat trošarine te instrument osiguranja na duhanske proizvode.

1. Predmet oporezivanja
2. Trošarinska osnovica i visina trošarine
3. Prijava za upis u registar trošarinskih obveznika
4. Razvrstavanje duhanskih proizvoda
5. Oslobođenja od plaćanja trošarine na duhanske proizvode
6. Instrument osiguranja na duhanske proizvode
7. Utvrđivanje, prijavljivanje i prodaja duhanskih proizvoda po maloprodajnim cijenama na duhanskoj markici
8. Označavanje, promet i prodaja duhanskih proizvoda
9. Postupak izdavanja i razduživanja duhanskih markica
10. Trošarinski obveznik, nastanak trošarinske obveze i dospijeće plaćanja
11. Trošarinska izvješća
12. Povrat plaćene trošarine
13. Unos ili primanje duhanskih proizvoda u putničkom i poštanskom prometu za osobne potrebe
14. Primjeri obračuna carinskih i poreznih davanja pri uvozu cigareta, cigara i sitno rezanog duhana

Hashtags:
#Porezi, #Trošarine, #TrošarineDuhan