Zloporaba Direktive o PDV-u u EU

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Zloporaba Direktive o PDV-u u EU
Stranica:
93.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Sanda KAPETANOVIĆ
Sažetak:

Europski sud pravde (Court of Justice of EU – skraćeno ECJ) je 2006. proširio doktrinu zloporabe prava na područje PDV-a utemeljenog odredbama Direktive Vijeća 2006/112/EZ od 28. studenog 2006. o zajedničkom sustavu PDV-a (dalje: Direktiva o PDV-u). Posljedica doktrine je da, pod određenim okolnostima, porezna tijela moraju ignorirati umjetne (artificijelne) transakcije provedene u okviru PDV-a. Ovdje se raspravlja o pojmovima „porezne prednosti“ (engl. tax advantage), tj. smanjenju, isključenju ili odgađanju poreza odnosno ostvarenju porezne povlastice koja u potpunosti ili djelomično ne bi bila realizirana bez neke sheme ili postupka, i „porezne prednosti nasuprot svrhe zakona o PDV-u“. Dolazi se do zaključka o postojanju napetosti između, s jedne strane, načela zloporabe zakona i, s druge strane, EU-načela pravne sigurnosti i slobode aktivnosti tvrtki zbog ograničavanja njihove porezne obveze.

1. Uvod
2. Izbjegavanja obveze PDV-a
3. Zloporaba zakona o PDV-u
4. Prekogranično izbjegavanje PDV-a
5. Nacionalne odredbe protiv zloporabe zakona
6. Ostali postupci izbjegavanja obveze PDV-a
7. Zaključak

Hashtags:
#PDV, #Porezi