Mjesto obavljanja usluga u Europskoj uniji i PDV

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Mjesto obavljanja usluga u Europskoj uniji i PDV
Stranica:
100.
Autor/i:
Autor: Ana PAVLETIĆ, dipl. oec.
Sažetak:

Ususret ulasku u EU, u nastavku članka autorica daje pregled oporezivanja, odnosno poreznog položaja usluga prema Direktivi Vijeća 2006/112/EZ, odnosno porezni položaj usluga prema mjestu oporezivanja kako je to određeno u EU. Hrvatski propisi o PDV-u također se temelje na Šestoj direktivi Vijeća, odnosno Direktivi Vijeća 2006/112/EZ, te se neprestano usklađuju sa zakonodavstvom EU. Korisno je i zanimljivo u nastavku članka pročitati i usporediti razlike.

1. Uvod
2. Mjesto obavljanja usluga prema PDV-direktivi
3. Zaključak

Hashtags:
#Porezi