Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Odgovori na pitanja iz porezno-bilančne prakse
Stranica:
104.
Autor/i:
Autori: Zrinko TRCOVIĆ , dipl. oec. i ovl. rač.
Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Ovim poreznim i računovodstvenim savjetima donosimo tek mali izbor odgovora iz bogate riznice RRiF-ova iskustva u davanju odgovora proteklog razdoblja. Savjete objavljujemo s ciljem davanja pomoći u rješavanju problema u računovodstvenoj i poreznoj praksi naših čitatelja.

1. Smanjenje temeljnog kapitala
2. Obračun tečajnih razlika i naknadni ispravak
3. Ulaganje u tuđu imovinu
4. Priznavanje prihoda od najma i primjena stope poreza na dodanu vrijednost
5. Priznavanje pretporeza pri uporabi osobnih automobila
6. Otpis remitende i komisijska prodaja robe
7. Izdavanje računa
8. Obveza za porez na promet nekretnina na temelju sklopljenog predugovora
9. Prijevoz djelatnika na posao i s posla
10. Popust kupcima u trgovini na malo
11. Sudjelovanje djelatnika u nabavi osobnog vozila na leasing
12. Ugovor o najmu
13. Ništetnost ugovora o ustupu tražbine (cesiji) u uvjetima blokade računa

Hashtags:
#NeoporeziviPrimitci, #PDV, #Porezi, #Porezi, #PorezNaPrometNekretnina, #Pravo, #Pravo, #Računovodstvo, #TroškoviOsoblja, #ZTD