Revizijski dokazi kod testiranja dugotrajne imovine

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Revizijski dokazi kod testiranja dugotrajne imovine
Stranica:
112.
Autor/i:
Sažetak:

Svaka pozicija financijskih izvještaja podrazumijeva drukčiji revizorski postupak. Dugotrajna materijalna imovina u bilancama poduzetnika obično predstavlja znatnu vrijednost. Dugotrajna materijalna imovina je više od ostalih pozicija u izvještajima podložna utjecaju uprave, tj. procjeni vijeka trajanja imovine i/ili procjeni vrijednosti od strane neovisnog stručnjaka u slučaju vrednovanja po revaloriziranoj vrijednosti. Ako uprava želi manipulirati rezultatom, najlakši način je da to učini pomoću procjena. Zbog toga je poseban naglasak na revizorovoj skeptičnosti i potpunom razumijevanju i primjeni zahtjeva koji se od njega traže prema MRevS-u, MSFI i HSFI. U nastavku članka autorica opisuje postupke koje revizori trebaju provesti u završnoj reviziji prilikom revidiranja dugotrajne materijalne imovine.

1. Općenito o pojmu i uređenju revizijskih dokaza
2. Dostatnost i primjerenost revizijskih dokaza
3. Revizijski postupci prilikom testiranja dugotrajne imovine
4. Metode završne revizije
5. Zaključak

Hashtags:
#Revizija