Aktualna pitanja vezana za primjenu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Aktualna pitanja vezana za primjenu Zakona o rokovima ispunjenja novčanih obveza
Stranica:
125.
Autor/i:
Autor: Damir PAVIČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

U broju 1/12. našeg časopisa dan je detaljan prikaz odredaba Zakona o rokovima ispunjenja novčanih tražbina, pojašnjeni su rokovi u kojima bi poduzetnici i osobe javnog prava od početka 2012. trebali ispunjavati svoje novčane obveze te su navedene sankcije za kršenje odredaba tog zakona. U ovom članku, nakon četiri mjeseca njegove primjene, autor daje odgovore na neka najčešća pitanja koja su se u praksi pojavila te upućuje na određene, još nerazriješene probleme.

1. Uvodno
2. Tko je nadležan za nadzor provedbe ZRINO-a te na koji način inicirati nadzor
3. Rokovi ispunjenja novčanih obveza propisanih ZRINO-om
4. Što ako stranke nisu ugovorile rok dospijeća obveze ili su ugovoreni rokovi ispunjenja duži od 60 dana
5. Oblik, način i trenutak nastanka ugovora (o isporuci/kupoprodaji robe ili usluge) u vezi s primjenom ZRINO-a
6. Mijenjanje postojećih ugovora zaključenih prije stupanja na snagu ZRINO-a
7. Obračunavanje i naplata zateznih kamata
8. Na koji način utvrditi kada je komitent primio račun
9. Primjenjuje li se ZRINO i na obvezne odnose s inozemnim poslovnim subjektima (teritorijalna primjena) te na potrošačke ugovore
10. Zaključno

Hashtags:
#GrađanskoPravo, #ObveznoPravo, #PoslovneFinancije, #Pravo, #Pravo, #ZOO