Minimalni tehnički uvjeti u trgovini

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Minimalni tehnički uvjeti u trgovini
Stranica:
142.
Autor/i:
Autor: Darko MAREČIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Za obavljanje trgovine trebaju biti ispunjeni minimalni tehnički uvjeti kojima trebaju udovoljavati prodajni objekti, oprema i sredstva pomoću kojih se obavlja trgovina i drugi uvjeti propisani posebnim propisom s obzirom na oblik i način obavljanja trgovine, osim u slučaju propisanih iznimaka. U nastavku članka pišemo o minimalnim tehničkim i drugim uvjetima koji su propisani za pojedine vrste prodajnih objekata, oblicima i načinima obavljanja trgovine te o mjerama koje su nadležni inspektori ovlašteni poduzeti ako ti uvjeti nisu ispunjeni. 

1. Uvod
2. Osnove uvjeta i načina obavljanja djelatnosti trgovine
3. Ispunjavanje minimalnih tehničkih i drugih propisanih uvjeta
4. Inspekcijski nadzor i poduzimanje mjera
5. Zaključak

Hashtags:
#TržišteIPropisi