Provedba zaštite na radu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 5.2012
Članak:
Provedba zaštite na radu
Stranica:
151.
Autor/i:
Autor: Nikola KNEŽEVIĆ, dipl. iur.
Sažetak:

Autor u ovome članku razmatra aktualna i vrlo značajna pitanja vezana za institut zaštite na radu kao organiziranog djelovanja – sastavnog dijela organizacije rada i izvođenja radnog procesa, koje se ostvaruje obavljanjem poslova zaštite na radu, primjenom pravila zaštite na radu te provedbom naređenih mjera i uputa poslodavca. Pritom ne treba smetnuti s uma da se zaštita na radu odnosi na svakog poslodavca bez obzira na njegov predmet poslovanja i na to koliko ima zaposlenih.

1. Uvod
2. Odgovornost poslodavca
3. Obveze poslodavca u provedbi mjera zaštite na radu
4. Obavljanje aktivnosti zaštite na radu
5. Stručnjak zaštite na radu
6. Osposobljavanje za rad na siguran način
7. Obavješćivanje o zaštiti zdravlja i sigurnosti na radu
8. Poslovi s posebnim uvjetima rada
9. Zaštita posebnih kategorija radnika
10. Korištenje sredstvima rada i osobnim zaštitnim sredstvima
11. Opasne radne tvari
12. Ispitivanja strojeva i uređaja te radnog okoliša
13. Zaštita od požara, evakuacija i spašavanje
14. Zabrana pušenja i uzimanja opojnih sredstava
15. Savjetovanje i suodlučivanje radnika
16. Provedba mjera zaštite na radu
17. Isprave i evidencije
18. Obveze i prava radnika
19. Služba medicine rada
20. Nadzor
21. Kaznene odredbe
22. Zaključak

Hashtags:
#Pravo, #RadnoPravo, #ZaštitaNaRadu