RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Društvo s ograničenom odgovornošću kao pravni oblik trgovačkog društva u domaćoj poslovnoj praksi ima veliko značenje. Riječ je o jednom od najzastupljenijih oblika trgovačkih društava koji poduzetnici rado odabiru između ponuđenih oblika gospodarskih subjekata. U ovome se članku analiziraju neki praktični aspekti problema imenovanja, opoziva i ostavke člana uprave društva s ograničenom odgovornošću, a osobito problematika opoziva i ostavke člana uprave d.o.o.-a s jednim članom uprave.

1. Uvodne napomene
2. Uprava d.o.o.-a s posebnim osvrtom na upravu d.o.o.-a s jednim članom
3. Sastav i imenovanje članova uprave d.o.o.-a s posebnim osvrtom na upravu d.o.o.-a s jednim članom
4. Opoziv člana uprave
5. Ostavka člana uprave
6. Pravne posljedice opoziva i ostavke člana uprave s prijedlozima mogućih rješenja u praksi
7. Zaključne napomene

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)