RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u radu prikazuje pravno uređenje stranaka kolektivnih ugovora u Republici Hrvatskoj, opisujući pritom sadašnje stanje te osobito nejasnoće i probleme koji se u vezi s njime javljaju. Opisuje se uređenje Zakona o radu i daje osvrt nakon donošenja Zakona o kriterijima za sudjelovanje u tripartitnim tijelima i reprezentativnosti za kolektivno pregovaranje te iz toga proizašla primjena u praksi. Uz navedeno se predlažu i određena usmjerenja za buduća rješenja.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)