RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. POREZ NA DODANU VRIJEDNOST

1.1. UPLATA PDV-a ZA PROMET U TUZEMSTVU I PRI UVOZU

1.2. POVRAT PDV-a STRANCIMA - FIZIČKIM OSOBAMA

2. POREZ NA POTROŠNJU

3. POREZ NA DOBITAK

4. POREZ PO ODBITKU

5. POREZ NA DOHODAK OD SAMOSTALNE DJELATNOSTI (OBRT I SLOBODNA ZANIMANJA)

6. KOMORSKI DOPRINOS

6.1. DOPRINOS HRVATSKOJ GOSPODARSKOJ KOMORI

6.2. DOPRINOS HRVATSKOJ OBRTNIČKOJ KOMORI

7. TURISTIČKA ČLANARINA

8. SPOMENIČKA RENTA

8.1. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA STOPI NA UKUPAN PRIHOD

8.2. PRIHODI OD SPOMENIČKE RENTE KOJA SE PLAĆA PREMA ČETVORNOM METRU KORISNE POVRŠINE POSLOVNOG PROSTORA

9. NAKNADE ZA KORIŠTENJE OPĆEKORISNIH FUNKCIJA ŠUMA

Pregled PDF verzije

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)