RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Pravo i porezi - 10.2012
  • Članak:Ugovorna kazna
  • Stranica:17.
  • Autor/i:Josip TURKALJ , dipl. iur.
    Tomislav ARTUKOVIĆ , dipl. iur.

Sažetak:

Iako je ugovorna kazna vrlo stari pravni institut koji je i u pravnoj teoriji i sudskoj praksi relativno temeljito istražen i protumačen, nerijetko se u praksi u pogledu ovog instituta pojavljuju dvojbe i nejasnoće koje od pravnih praktičara zahtijevaju ponovno podsjećanje na starija – ali još uvijek aktualna – rješenja spornih pitanja. Cilj je ovog članka u osnovnim crtama prikazati ugovornu kaznu, njezine učinke, načine ugovaranja, odnos klauzule o ugovornoj kazni i naknade štete te ugovorne kazne i zakonom određene naknade.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)