RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autori u ovom radu analiziraju različite mehanizme stvarnopravne zaštite stranaka kod kupoprodaje nekretnine. U prvom se dijelu ovog rada raspravljalo o osiguranju kupčeve tražbine na predaju vlasništva, a u ovom se drugom dijelu govori o osiguranju prodavateljeve tražbine na isplatu kupovnine. Ovi oblici osiguranja češći su u praksi, s obzirom na samu prirodu tražbine, i mogu se podijeliti s obzirom na to osnivaju li se prije ili nakon prijenosa vlasništva.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)