RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Pošto su se za 2012. u neprofitnom računovodstvu iskazale sve poslovne promjene koje se trebaju u njemu bilježiti, a prije izrade financijskih izvještaja koji su propisani za neprofitno računovodstvo, za 2012. treba provesti zaključna knjiženja kojima se utvrđuje višak/manjak poslovanja. Sama tehnika zaključnih knjiženja za 2012. jednaka je onoj za 2011. stoga što nema promjena u neprofitnom računovodstvu u odnosu na 2011. Ona su izrijekom propisana i od njih se ne smije odstupiti. O provjeri pozicija knjigovodstvenih računa pisano je u ovom prilogu časopisa RRiF. Uz tehniku utvrđivanja viška/manjka prihoda (rezultata), u ovom članku se upućuje na postupanja sa viškom/manjkom prihoda, bez obzira za koju je godinu utvrđen.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)