RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U rujnu 2012. na snagu su stupile i izmjene i dopune Uredbe o sastavljanju i predaji Izjave o fiskalnoj odgovornosti i izvještaja o primjeni fiskalnih pravila koje se pojašnjavaju u ovom članku.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Zakon o trgovačkim društvima  (1)