Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Upis vlasništva – problem tužbenog zahtjeva
Stranica:
17.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljiljana MATUŠKO ANTONIĆ , dipl. iur.
Sažetak:
Autorica u ovome članku razmatra pitanja vezana za razvrgnuće suvlasničke zajednice u parničnom postupku. Naime, neusklađeno stanje u zemljišnim knjigama s evidencijom o nekretninama koja se vodi u katastru zemljišta te pravila upisa prema odredbama Zakon o zemljišnim knjigama, iziskuje od fizičkih i pravnih osoba da provode postupak upisa nekretnina u zemljišne knjige kako bi ostvarile pravo upisa vlasništva na nekretninama.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo