Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Pravna motrišta vlasništva i suvlasništva, s posebnim osvrtom na transformaciju ustanove bračne stečevine
Stranica:
22.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Safet SUBAŠIĆ
Sažetak:
Autor u ovom radu upućuje na čimbenike koji u značajnijem obujmu određuju teorijski, zakonodavni i praktični kontekst vlasništva i suvlasništva, a posebice problematiku pravne ustanove „podjele bračne stečevine“. Naime, tijekom posljednja dva desetljeća došlo je do transformacije zajedničke imovine bračnih drugova, odnosno prijenosa ove kategorije vlasništva iz sustava zajedničkog vlasništva u sustav suvlasništva. Bračna je stečevina tako, prema recentnom zakonskom rješenju, suvlasnička imovina bračnih drugova koja se dijeli na jednake dijelove, za razliku od prijašnjega zakonskog rješenja prema kojem se zajednička imovina bračnih drugova dijelila prema doprinosu pojedinoga bračnog druga u njezinu stvaranju.
Hashtags:
#GrađanskoPravo, #Pravo, #StvarnoPravo