Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Uračunavanje poreza plaćenog u inozemstvu i izuzimanje s progresijom u sustavu poreza na dohodak
Stranica:
36.
Autor/i:
Autori: Ksenija CIPEK, dipl. oec.
Iva ULJANIĆ, dipl. oec.
Sažetak:
Republika Hrvatska sklopila je ugovore o izbjegavanju dvostrukog oporezivanja s 52 zemlje s ciljem da u slučaju kada porezni obveznik plati porez u jednoj zemlji ugovornici može izuzeti ili uračunati taj porez u poreznu obvezu u zemlji rezidentnosti. Metode izuzimanja odnosno uračunavanja (priznavanja) poreza plaćenog u drugoj zemlji ugovornici u kojoj porezni obveznik nije rezident određene su različito prema izvorima dohotka i prema pojedinom ugovoru. Stoga u tom smislu nema jedinstvenog odgovora nego svaki slučaj treba promatrati pojedinačno.
Hashtags:
#PoreznoPravo, #Pravo