Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci

Časopis: Pravo i porezi - 12.2012
Članak:
Iz početne prakse Upravnog suda u Rijeci
Stranica:
47.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Alen RAJKO, dipl. iur
Sažetak:
U časopisu Pravo i porezi br. 6 - 8/12. i 10/12. dan je prikaz odluka u okviru početne prakse Upravnog suda u Rijeci. U ovom broju časopisa autor nastavlja sa sažetim prikazom dijela presuda donesenih u okviru početne prakse navedenog Suda. U ovom dijelu prikaza izbor obuhvaća presude relevantne za upravna područja mirovinskog osiguranja, oružja, komunalnog doprinosa, službeničkog prava, konzularnog prava te eksproprijacije (izvlaštenja). Predstavljeno je i rješenje relevantno za određivanje pravodobnosti podnošenja zahtjeva za nadoknadu troškova upravnog spora.
Hashtags:
#Pravo, #UpravnoPravo