RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom se članku, s obzirom na zahtjeve koje pred poduzetnike koji su nelikvidni ili insolventni postavlja Zakon o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, daju primjeri pravnih akata (ugovora i odluka) koje takvi poduzetnici u sklopu mjera financijskog restrukturiranja mogu sklapati sa svojim vjerovnicima, s ciljem ponovnog uspostavljanja likvidnosti. Naime, svaki je poduzetnik od trenutka nastanka nelikvidnosti obvezan poduzeti mjere financijskog restrukturiranja radi ponovnog uspostavljanja stanja likvidnosti, pa autor objašnjava i daje primjere nekih od obrazaca koji bi poduzetnicima mogli poslužiti kao smjernica pri provedbi restrukturiranja izvan ili u postupku predstečajne nagodbe. Napominjemo da je uz naš časopis RRiF br. 11/12. dan Prilog u kojem su objavljeni članci i tekst Zakona. U br. 12/12. str. 32. - 46. također pišemo o temama iz predstečajne nagodbe, a u ovom se članku daju konkretni prijedlozi nekih rješenja u postupcima nagodbe s vjerovnicima.

1. Uvodno
2. Neki pravni poslovi i mjere iz plana restrukturiranja usmjerene na uspostavljanje likvidnosti poduzetnika
3. Zaključno

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)