RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Zakonski temelj
2. Imovina koja podliježe obračunu amortizacije
3. Imovina koja ne podliježe obračunu amortizacije
4. Osnovica za obračun amortizacije
5. Stope amortizacije
6. Metode obračuna amortizacije
7. Početak i prestanak obračuna amortizacije
8. Objavljivanja u financijskim izvještajima u vezi s amortizacijom
9. Amortizacija s motrišta poreza na dobitak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)