RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

1. Uvod
2. Blagajnički maksimum prema Zakonu o fiskalizaciji i stanje blagajne na dan 31. prosinca
3. Zatečeni novac u blagajnama
4. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)