RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Proračunske osobe koje iznajmljuju ili daju u zakup nefinancijsku imovinu imaju obvezu voditi brigu o pravilnom iskazivanju prihoda od zakupa i iznajmljivanja imovine s obzirom na to da je propisna obveza da samo proračuni, središnji proračun i jedinice lokalne i područne (regionalne) samouprave koji iznajmljuju imovinu mogu imati prihode od zakupa i iznajmljivanja. Nasuprot navedenom, ako imovinu iznajmljuju ili daju u zakup proračunski korisnici i izvanproračunski fondovi, tada tako ostvareni prihod treba iskazati kao prihod od pruženih usluga.
1. Prihod od zakupa i iznajmljivanja kod proračuna
2. Prihod od zakupa i iznajmljivanja kod proračunskog korisnika

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)