RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 1.2013
  • Članak:Leasing
  • Stranica:214.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

U ovom se praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže i obrazlažu knjiženja leasinga osobnog automobila pri (1.) financijskom leasingu te (2) operativnom leasingu. Ako se sklapa ugovor o financijskom leasingu, uz priznavanje dugotrajne nefinancijske imovine, odobravaju se i kamate, a ako je ugovorena valutna klauzula, za razliku pri primjeni valutne klauzule, terete se odnosno odobravaju ili rashodi odnosno prihodi razdoblja ili budućih razdoblja. Pri sklapanju ugovora o operativnom najmu ne zadužuje se račun dugotrajne nefinancijske imovine, ali se ista pozornost mora posvetiti razlikama pri primjeni valutne klauzule ako je ugovorena. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).
1. Leasing za nabavu dugotrajne nefinancijske imovine
2. Operativni leasing

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)