RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Do 31. siječnja 2013. poslodavci su obvezni dostaviti Poreznoj upravi podatke o isplaćenim plaćama u 2012. te iz njih obračunanom i uplaćenom porezu na dohodak i prirezu te neto-plaći za svakog zaposlenika posebno na Obrascu IP. Jedan primjerak Obrasca IP dostavljenog Poreznoj upravi obvezni su uručiti zaposleniku. Isplatitelji drugog dohotka i ostalih primitaka na koje su u tijeku 2012. u ime poreznih obveznika, prilikom isplate primitka obračunali, obustavili i uplatili porez na dohodak i prirez , obvezni su o tome izvijestiti Poreznu upravu na Obrascu ID-1 koji se također dostavlja u Poreznu upravu prema sjedištu isplatitelja do 31. siječnja 2013. Svakoj osobi kojoj su isplatili primitak od kojega su obračunali i uplatili porez i prirez na dohodak, obvezni su izdati Potvrdu na propisanom obrascu. O iskazivanju podataka na propisanim obrascima pišemo u ovom članku.
1. Uvodne napomene
2. Iskazivanje podataka na Obrascu IP
3. Obrazac ID-1 – izvješće o isplaćenom primitku, dohotku, uplaćenom doprinosu, porezu po odbitku i prirezu
4. Potvrda o isplaćenom primitku, dohotku i uplaćenom porezu i prirezu po odbitku
5. Porezna izvješća za sezonske radnike u poljoprivredi

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)