RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obvezu sastavljanja konačnog obračuna PDV-a imaju i poduzetnici koji primjenjuju proračunsko ili neprofitno računovodstvo ako su obveznici poreza na dodanu vrijednost. Na njih se, kao obveznike PDV-a, primjenjuju sva pravila koja propisuju propisi o oporezivanju PDV-om vezano za rokove i mjesto predaje te način sastavljanja samog obrasca. Međutim, ova je skupina obveznika svakako specifična kako po načinu poslovanja te bilježenju poslovnih događaja tako i obračunavanju poreza u prometu dobara i usluga. Koje su posebnosti sastavljanja konačnog obračuna PDV-a na Obrascu PDV-K za ove poduzetnike i koje radnje prethode izradi konačnog obračuna, može se pročitati u ovom članku. 1. Uvod 2. Izmjene u propisima o PDV-u tijekom 2012. 3. Za koje su promete proračunski i neprofitni korisnici oslobođeni obračunavanja PDV-a, a za koje trebaju obračunati PDV 4. Obveze u vezi s podjelom pretporeza iz ulaznih računa 5. Obveza usklađenja korištenog pretporeza na kraju 2012. 6. Ispravak pretporeza 7. Kako trebaju sastaviti konačni obračun PDV-a proračunski i neprofitni korisnici 8. Koji ulazi u konačni obračun - sadržaj Obrasca PDV-K 9. Zaključivanje poreznih evidencija – knjiga I-RA i U-RA 10. Saldiranje pretporeza i obveze PDV-a u računovodstvenim evidencijama 11. Obrazac PDV-K za 2012. 12. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)