RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Obveza izrade godišnjih izvješća propisana je za proizvođače i uvoznike proizvoda koji se oporezuju posebnim porezima. To su za 2012. proizvođači i uvoznici bezalkoholnog pića, osobnih automobila, ostalih motornih vozila, plovila i zrakoplova, kave i luksuznih proizvoda. Međutim, za trošarinske obveznike predviđene su nešto drukčije obveze u vezi s izvještavanjem o plaćanju trošarina. Ovi obveznici trebaju u tijeku godine dostavljati dnevni obračun trošarine i mjesečno izvješće. Uz mjesečno izvješće za prosinac trebaju priložiti popis zaliha sa stanjem na dan 31. prosinca 2012. Riječ je o trošarinama na energente (benzin, plinsko ulje, kerozin, UNP, teško loživo ulje i dr.), alkohol i alkoholna pića te duhanske proizvode. Pritom mali proizvođači vina i mali proizvođači jakoga alkoholnog pića podnose godišnja izvješća. U nastavku se daje pregled obveza za ove skupine poreznih obveznika.

1. Uvod
2. Posebni porezi – obveza godišnjih izvješća za proizvođače i uvoznike za 2012.
3. Trošarinska izvješća
4. Uvoznik – carinski dužnik određen prema carinskim propisima
5. Uplatni računi za posebne poreze i trošarine
6. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)