RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema raspravama koje se vode pri EK očito je da porezno opterećenje treba preusmjeriti s rada i korporativnih poreza na potrošnju i ekološke poreze, a posebno se preporuča smanjenje poreza na rad za slabo plaćene poslove. Također se sugerira proširenje porezne osnovice, jer povećanje poreznih stopa nije jedini način za povećanje poreznih prihoda (uklanjanjem iznimaka).

1. Komisija predlaže veće oporezivanje imovine umjesto rada
2. Oštro u borbi protiv izbjegavanja plaćanja poreza
3. Dogovorena stroža pravila za rejting agencije
4. Bugarska zadržava nisku ujednačenu poreznu stopu
5. Švicarska razmatra novi porez za financiranje autocesta
6. Mađarska uvela porez na cjevovode i dalekovode

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)