RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Dana 1. siječnja 2013. stupaju na snagu izmjene Zakona o doplatku za djecu (Nar. nov., br. 94/01., 138/06., 107/07., 37/08. - Odluka USRH, 61/11. i 112/12.) prema kojima će se omogućiti bez izrade i dostave novoga rješenja isplata doplatka za djecu na temelju rješenja iz prethodno provedenoga upravnog postupka u slučajevima u kojima nije došlo do promjene uvjeta te izmjene svote doplatka. Novo će se rješenje donositi samo kada se za tekuću godinu ukida pravo i kada se smanjuje ili povećava visina doplatka za djecu. O tome i o uvjetima ostvarivanja prava na dječji doplatak pišemo u nastavku.

1. Uvod
2. Korisnici doplatka za djecu
3. Za koju djecu se ostvaruje doplatak
4. Pravo na doplatak djece prema Zakonu o pravima hrvatskih branitelja iz domovinskog rata i članova njihovih obitelji
5. Temeljni uvjeti za sjecanja prava na doplatak za djecu
6. Utvrđivanje dohodovnog cenzusa
7. Podnošenje zahtjeva za stjecanje prava za doplatak za djecu
8. Isplata dječjeg doplatka

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)