RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Autor u ovome članku, prikazuje za praksu značajna pitanja vezana uz radničko vijeće i njegovo raspuštanje, kao i sudjelovanje radnika u štrajku kao obustave rada, te otpremnine, a sve u svjetlu recentne sudske prakse.

1. Uvod
2. U okolnostima konkretnog slučaja, sudjelovanje člana radničkog vijeća u donošenju odluke koja je utvrđena nezakonitom i nije razlog za isključenje člana iz radničkog vijeća
3. Sudjelovanje radnika u nezakonitom štrajku je osobito teška povreda obveze iz radnog odnosa i razlog za izvanredni otkaz ugovora o radu
4. Pravo na otpremninu u slučaju odlaska u invalidsku mirovinu pripada državnom službeniku sukladno odredbama kolektivnog ugovora za državne službenike i namještenike

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)