RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Nakon donošenja Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi, usvojene su i izmjene i dopune Stečajnog zakona (Nar. nov., br. 133/12.), a primjenjuju se većinom u postupcima koji budu pokrenuti nakon stupanja na snagu te izmjene. Navedene novele Stečajnog zakona stupile su na snagu 11. prosinca 2012. Novele su usvojene sukladno Prijedlogu Zakona o izmjenama i dopunama Stečajnog zakona, br. PZ 195, i imaju 65 članaka, a autorica u ovom članku ističe novosti koje se uvode u stečajni postupak. 1.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)