RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zanimanje za operativni rizik u bankarstvu poraslo je tijekom zadnjih dvadesetak godina, s obzirom na značajne promjene koje su se dogodile u financijskom sektoru, koje su ponajprije uzrokovane napretkom u informacijskoj i komunikacijskoj tehnologiji, deregulaciji i globalizaciji financijskih usluga, čime je značajno povećan rizični profil banaka i udio operativnog rizika odnosno s njim u vezi pretrpljenih gubitaka. Važnost upravo tog rizika i njegova velikog utjecaja na svotu gubitaka te s tim u vezi i uvođenje obveze izračunavanja kapitalnog zahtjeva za operativni rizik, prepoznato je od strane Bazelskog odbora za nadzor banaka u Novom bazelskom sporazumu o kapitalu,poznatijim pod nazivom Basel II u kojem se od banaka zahtijeva držanje dodatne svote kapitala i za operativni rizik. To je područje uređeno i u EU, Direktivom Europske unije o kapitalnom zahtjevu koja se temelji na Baselu II, dok je upravljanje i mjerenje operativnog rizika u bankarstvu u RH uređeno Zakonom o kreditnim institucijama i pripadajućim Odlukama donesenim od strane HNB-a. Naglasak u ovome članku stavljen je na regulatorne zahtjeve vezane za operativni rizik, definirane od strane Bazelskog odbora, Direktive Europske unije o kapitalnom zahtjevu te zakonske regulative u RH kojom je obuhvaćeno pitanje operativnog rizika.

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na pip!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)