Isplate u gotovu novcu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Isplate u gotovu novcu
Stranica:
23.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

U tekućem poslovanju često se nalazimo u dvojbi smije li se nešto isplatiti u gotovu novcu ili ne i u kojoj svoti. Ograničenja su definirana poreznim propisima, propisima o fiskalizaciji u prometu gotovinom, odredbama o sprječavanju pranja novca i financiranja terorizma te Zakonom o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima. S obzirom na to da se takvo pitanje često pojavljuje, u nastavku obrađujemo tu naizgled jednostavnu tematiku.

1. Uvodne napomene
2. Isplate u gotovu novcu prema propisima o porezu na dohodak
3. Obvezna isplata na žiro-račun
4. Plaćanje gotovim novcem između obveznika fiskalizacije
5. Plaćanje gotovim novcem prema zakonu o sprječavanju pranja novca
6. Isplata u gotovu novcu prema zakonu o provedbi ovrhe na novčanim sredstvima
7. Zaključak

Hashtags:
#PlatniPromet, #Računovodstvo