Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u ugostiteljstvu za 2012.
Stranica:
35.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Ljerka MARKOTA , ovl. rač.
Sažetak:

Pri izradi godišnjeg obračuna za djelatnost pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane za 2012. nije bilo promjena u odnosu na prethodnu godinu. Osobitosti pružanja smještaja te pripreme i usluživanja hrane, odnosno hotelijerske i ugostiteljske djelatnosti, očituju se ne samo kroz osebujan način pružanja usluga koji uređuje Zakon o ugostiteljstvu nego je za tu djelatnost zakonodavac propisao i posebnu stopu PDV-a za pružanje usluge smještaja od 10%. Od 1. siječnja 2013. stopa PDV-a od 10% primjenjuje se i na ugostiteljske usluge pružene u svim tipovima ugostiteljskih objekata, o čemu smo opširno pisali u časopisu RRiF, br. 12/12., str. 145. i RRiF, br. 1/13., str. 43. Računovodstveno evidentiranje ugostiteljske djelatnosti treba postaviti kao uslužnu djelatnost u kojoj se isprepliću elementi proizvodnje, a u nekim situacijama kada će se ugostitelji ponašati kao trgovci, treba poštovati i propise o trgovini. U nastavku se daju najznačajnije napomene u vezi s kontrolom, pripremom i izradom godišnjeg obračuna za ovu djelatnost.

1. Priprema i kontrola poslovanja prije izrade godišnjeg obračuna ugostitelja i hotelijera
2. Uvjeti koje trebaju zadovoljiti društva za obavljanje ugostiteljske djelatnosti
3. Koje evidencije trebaju imati ugostitelji u ugostiteljskom objektu
4. Kontrola nabave sirovina i materijala s poreznog i računovodstvenog motrišta
5. Kontrola iskazanih prihoda i poreznih obveza od pružene usluge smještaja te usluge pripreme i usluživanja hrane
6. Računovodstvene radnje u ugostiteljstvu na kraju godine
7. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoUgostitelja, #UslužneDjelatnosti