Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna za 2012. u trgovačkoj djelatnosti
Stranica:
43.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Đurđica JURIĆ , ovl. rač.
Sažetak:

U ovom je članku riječ o nekim od specifičnih poslovnih događaja u trgovačkoj djelatnosti kako bi se u poslovnim knjigama poduzetnika koji se bave trgovinom u postupku izrade godišnjeg obračuna ispravile možebitne pogreške u obračunima, poreznim postupcima ili knjiženjima. Uvođenje stope PDV-a od 25% od 1. ožujku 2012. odražava se i na godišnji obračun i zahtijeva posebnu pozornost kod obračuna predujmova, naknadnih popusta, povrata robe i sl., kada su se poslovni događaji zbivali u obračunskim razdobljima primjene različitih stopa PDV-a.

1. Uvod
2. Vrednovanje zalihe trgovačke robe
3. Predujmovi za robu
4. Naknadni popusti u trgovini na veliko i malo
5. Vrijednosno usklađivanje zaliha trgovačke robe
6. Što još treba uključiti u zalihe trgovačke robe na dan 31. prosinca 2012.

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoTrgovine