RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Uredbom o izmjenama i dopunama Zakona o financijskom poslovanju i predstečajnoj nagodbi (Nar. nov., br. 144. - 21. prosinca 2012.) promijenjene su brojne odredbe toga Zakona, a posebno one koje se odnose na predstečajnu nagodbu. U tom su smislu bitno promijenjeni i oni dijelovi Zakona koji se odnose na financijske i računovodstvene učinke otpisa potraživanja i obveza vjerovnika odnosno dužnika kao sudionika predstečajne nagodbe. U ovom članku obrađujemo samo financijska i računovodstvena motrišta zakonskih odredaba, dok se o svima ostalim čitatelji mogu informirati u RRiF-u br. 1/13.

1. Uvod
2. Insolventnost i nelikvidnost
3. Prijedlog predstečajne nagodbe
4. Skraćeni postupak predstečajne nagodbe
5. Računovodstveni i porezni učinci predstečajne nagodbe
6. Potraživanja iz predstečajne nagodbe i stečajni postupak
7. Sklapanje ugovora s poreznim tijelom

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)