Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti godišnjeg obračuna u servisnim djelatnostima za 2012.
Stranica:
65.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

 Servisne djelatnosti najčešće predstavljaju kombinaciju pružanja usluga i prodaje robe odnosno prodaju rezervnih dijelova, dobara za održavanje, zamjenu, doradu ili obnovu (remont) predmeta koji se ponovo prodaju itd. Računovodstveno praćenje takvih poslovnih događaja pretpostavlja nešto šire poznavanje elemenata kalkulacija, skladišnog poslovanja, poreznih propisa i blagajničkih poslova. O posebnostima koje su prisutne u servisnim djelatnostima te o čemu je prilikom evidentiranja poslovnih događaja potrebno voditi brigu, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvod
2. Obveze servisnih djelatnosti prema zakonu o zaštiti potrošača
3. Ustroj računovodstva kod servisnih djelatnosti
4. Zamjena dobara i troškovi popravka dobara u jamstvenom roku
5. Ustroj računovodstva u trgovačkim društvima koja se uz servis bave i trgovinom
6. Nastanak porezne obveze kod servisnih usluga koje traju dva ili više obračunskih razdoblja
7. Servisne usluge oslobođene PDV-a
8. Umjesto zaključka

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoServisa, #UslužneDjelatnosti