RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

U ovom su članku definirane neke posebnosti koje se odnose na računovodstveno praćenje poslovnih događaja u graditeljskoj djelatnosti u skladu sa zahtjevima računovodstvenih standarda, a koje su vezane za priznavanje prihoda i rashoda odnosno utvrđivanje rezultata poslovanja u toj djelatnosti. Posebna je pozornost posvećena nekim otvorenim pitanjima koja su vezana za nastanak obveze PDV-a i priznavanje pretporeza u graditeljskoj djelatnosti.

1. Uvod
2. Evidentiranje graditeljskih usluga kod uslužnih graditelja
3. Evidentiranje graditeljskih usluga kod investitora
4. Prodaja građevina i nastanak obveze PDV-a
5. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)