Posebnosti obračuna proizvodnje

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti obračuna proizvodnje
Stranica:
85.
Autor/i:
Autor: Emica TRCOVIĆ, dipl. oec., prof. i ovl. rač.
Sažetak:

U članku se upućuje na važnost vrednovanja i obračunavanja proizvoda prema MRS-u 2 i HSFI-a 10. Raspored općih troškova proizvodnje na nositelje troška (proizvod, seriju i sl.) je bitan faktor u vrednovanju gotovih proizvoda. Zakon o računovodstvu određuje koje će standarde u obračunu proizvodnje primijeniti pojedini proizvodni poduzetnik te koje će financijske izvještaje sastaviti, no o tome su dani detaljni naputci u našem časopisu RRiF, br. 1/13. Za proizvodnju su potrebni materijalni, ljudski i novčani resursi, a obračunski postupci utvrđivanja učinaka mogu biti vrlo složeni. Neka stajališta obračuna proizvodnje objašnjavamo u ovom članku.

1. Priznavanje troškova proizvodnje
2. Mjesta troška
3. Obračun proizvodnje
4. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoProizvodnje