RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Zakon o računovodstvu i Zakon o trgovačkim društvima obvezuju određene poduzetnike da osim godišnjih financijskih izvještaja izrađuju i predaju godišnje izvješće. Što sve treba sadržavati godišnje izvješće, tko ga treba sastavljati, kome se, u kojem roku i u kakvom obliku godišnje izvješće predaje, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Obveznici izrade godišnjeg izvješća
3. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o računovodstvu
4. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o trgovačkim društvima
5. Cjenovni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka
6. Kodeks korporativnog upravljanja
7. Rokovi za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća
8. Čuvanje godišnjeg izvješća
9. Godišnje izvješće u odnosu na bilješke uz financijske izvještaje
10. Primjer godišnjeg izvješća
11. Zaključak

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)