Godišnje izvješće društva za 2012.

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Godišnje izvješće društva za 2012.
Stranica:
98.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Katarina HORVAT JURJEC, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Zakon o računovodstvu i Zakon o trgovačkim društvima obvezuju određene poduzetnike da osim godišnjih financijskih izvještaja izrađuju i predaju godišnje izvješće. Što sve treba sadržavati godišnje izvješće, tko ga treba sastavljati, kome se, u kojem roku i u kakvom obliku godišnje izvješće predaje, pročitajte u nastavku članka.

1. Uvodne napomene
2. Obveznici izrade godišnjeg izvješća
3. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o računovodstvu
4. Godišnje izvješće prema zahtjevima zakona o trgovačkim društvima
5. Cjenovni rizik, kreditni rizik, rizik likvidnosti i rizik novčanog tijeka
6. Kodeks korporativnog upravljanja
7. Rokovi za izradu i javnu objavu godišnjeg izvješća
8. Čuvanje godišnjeg izvješća
9. Godišnje izvješće u odnosu na bilješke uz financijske izvještaje
10. Primjer godišnjeg izvješća
11. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo