Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Posebnosti godišnjih financijskih izvješća poduzetnika u cestovnom prometu
Stranica:
104.
Autor/i:
Autor: Dr. sc. Šime Guzić , ovl. rač.
Sažetak:

Kao i svaka djelatnost tako i prijevoznička djelatnost ima svoje posebnosti koje je razlikuju od ostalih. Međutim, s motrišta računovodstva, trgovačka društva koja obavljaju prijevozničku djelatnost vode poslovne knjige i sastavljaju financijska izvješća u skladu sa Zakonom o računovodstvu i računovodstvenim standardima, ovisno o tome jesu li razvrstani u velike, srednje ili male. Prijevoznička društva međusobno se razlikuju, ovisno o tome kojim se prijevozom bave te veličini i organizaciji poslovanja. U ovom se članku obrađuju neke posebnosti poslovanja u prijevozničkim djelatnostima računovodstvenih postupaka vezanih za te posebnosti. Prijevoznička društva sastavljaju prijavu poreza na dobitak i druge prijave za javne prihode na uobičajeni način, o čemu smo pisali u RRiF-u, br. 1/13., a i konačan obračun poreza na dodanu vrijednost, o čemu pišemo u ovom broju časopisa.

1. Uvod
2. Porezna i financijska izvješća
3. Tehnički uvjeti za obavljanje djelatnosti cestovnog prijevoza
4. Dokumentacija i putni troškovi osoblja
5. Radno vrijeme vozača
6. Prijevoz tereta za vlastite potrebe
7. Putni troškovi
8. Nabava vozila i druge dugotrajne imovine
9. Obračun usluga prijevoza
10. Prijevoz putnika
11. Organizacija prijevoza
12. Štete u prijevozu
13. Zaključak

Hashtags:
#Računovodstvo, #RačunovodstvoPrijevoznika, #UslužneDjelatnosti