RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava
  • Časopis:Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
  • Članak:Priznavanje nerecipročnih prihoda
  • Stranica:129.
  • Autor/i:Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.

Sažetak:

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja nerecipročnih prihoda koji su naplaćeni iza izvještajnoga obračunskog razdoblja, a uključuju se u prihode izvještajnoga obračunskog razdoblja. Pritom se (2) ne iskazuju potraživanja za tu vrstu prihoda odnosno (3) ona se iskazuju. Ako se iskazuju, (3.1.) iskazuju se uz odobrenje računa prihoda u razredu 3 ili (3.2.) uz odobrenje odgođenih prihoda u razredu 2. Ovisno o ovim pretpostavkama, i knjiženja su različita. Bez obzira na različitost knjiženja i na različitost uporabljenih tehnika knjiženja, podatak o prihodima izvještajnog razdoblja mora biti jednak. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).

1. Uvod
2. Ne iskazuju se potraživanja za nerecipročne prihode
3. Iskazuju se potraživanja za nerecipročne prihode

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Hrvatski računovodstveni sustav HSFI, MRS, MSFI i Tumačenja (1)