Priznavanje nerecipročnih prihoda

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Priznavanje nerecipročnih prihoda
Stranica:
129.
Autor/i:
Autor: Mr. sc. Nada DREMEL, dipl. oec., ovl. rač. i ovl. rev.
Sažetak:

U ovom praktikumu neprofitnog računovodstva knjiže se i obrazlažu knjiženja nerecipročnih prihoda koji su naplaćeni iza izvještajnoga obračunskog razdoblja, a uključuju se u prihode izvještajnoga obračunskog razdoblja. Pritom se (2) ne iskazuju potraživanja za tu vrstu prihoda odnosno (3) ona se iskazuju. Ako se iskazuju, (3.1.) iskazuju se uz odobrenje računa prihoda u razredu 3 ili (3.2.) uz odobrenje odgođenih prihoda u razredu 2. Ovisno o ovim pretpostavkama, i knjiženja su različita. Bez obzira na različitost knjiženja i na različitost uporabljenih tehnika knjiženja, podatak o prihodima izvještajnog razdoblja mora biti jednak. Osnovni materijalni propis koji se rabi u priznavanju navedenih poslovnih promjena je Uredba o računovodstvu neprofitnih organizacija (Nar. nov., br. 10/08. i 7/09., dalje: Uredba).

1. Uvod
2. Ne iskazuju se potraživanja za nerecipročne prihode
3. Iskazuju se potraživanja za nerecipročne prihode

Hashtags:
#Neprofitno