RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Prema odredbama Zakona o doprinosima, omogućeno je prebijanje potraživanja obveznika plaćanja doprinosa za naknade za bolovanje i ostala potraživanja od HZZO-a s dospjelim a neplaćenim obvezama za doprinose od obveznika plaćanja doprinosa. Postupak prebijanja uređen je Pravilnikom o postupku prebijanja potraživanja po osnovi prava na povrat isplaćene naknade plaće i prava po osnovi ugovornog odnosa s HZZO-om, s obvezom po osnovi duga za doprinose. Postupak ostvarivanja te mogućnosti objašnjen je u ovom članku.

1. Uvod
2. Što je predmet prijeboja
3. Što se smatra dugom za doprinose
4. Postupak razmjene podataka i prijeboja
5. Koja su potraživanja izuzeta od prijeboja
6. Obavijest o obavljenom prijeboju

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)