RRIF-OV NEWSLETTER
Prijava

Sažetak:

Radnici se mogu zapošljavati na puno i nepuno radno vrijeme. Rad u nepunom radnom vremenu uobičajeno se utvrđuje zbog manjeg opsega posla, radi poslovne dinamike poslodavca ili kada poslodavcu i radniku takav rad odgovara. Još od početka 2009. kada se obračunava plaća za nepuno radno vrijeme, doprinose treba obračunati na svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom, no je li to baš uvijek tako, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Utvrđivanje plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
3. Obračun plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
4. Izvješća o plaćama radnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme
5. Neka materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
6. Pravo na otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme
7. Pravo na godišnji odmor  

Da biste vidjeli cijeli članak morate se pretplatiti na rrif!

Pretplatnik
Porezni i socijalni položaj izaslanih radnika na rad u drugu državu (1)