Plaća za rad u nepunom radnom vremenu

Časopis: Računovodstvo, revizija i financije - 2.2013
Članak:
Plaća za rad u nepunom radnom vremenu
Stranica:
134.
Autor/i:
Autor: mr. Anja BOŽINA, dipl. oec. i ovl. rač.
Sažetak:

Radnici se mogu zapošljavati na puno i nepuno radno vrijeme. Rad u nepunom radnom vremenu uobičajeno se utvrđuje zbog manjeg opsega posla, radi poslovne dinamike poslodavca ili kada poslodavcu i radniku takav rad odgovara. Još od početka 2009. kada se obračunava plaća za nepuno radno vrijeme, doprinose treba obračunati na svotu bruto-plaće koja je određena ugovorom, no je li to baš uvijek tako, pročitajte u nastavku.

1. Uvod
2. Utvrđivanje plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
3. Obračun plaće radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
4. Izvješća o plaćama radnika zaposlenih na nepuno radno vrijeme
5. Neka materijalna prava radnika zaposlenog na nepuno radno vrijeme
6. Pravo na otpremninu u slučaju otkaza ugovora o radu radniku zaposlenom na nepuno radno vrijeme
7. Pravo na godišnji odmor  

Hashtags:
#Plaće, #TroškoviOsoblja